Hoe Werken Zonnepanelen

Hoe Werken Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn al jaren gekend als veelbelovende alternatieve energiebron. Zonnepanelen zijn overal: op daken, op verkeersborden, in de ruimte en veel meer plekken. Maar hoe werken zonnepanelen nu eigenlijk?

Fotonen

fotonen

Zonnepanelen werken door fotonen (deeltjes licht) toe te staan om elektronen vrij te maken van atomen. Dit gebeurd door botsingen tussen de fotonen en atomen. Het resultaat is een stroming van elektriciteit.

Een zonnepaneel bestaat eigenlijk uit vele kleine stukjes, fotovoltaïsche cellen genaamd. Een fotovoltaïsche cel is gemaakt uit 2 lagen van halfgeleidend materiaal.

Elektrisch veld

Elektrisch veld

Om te werken moeten de fotovoltaïsche cellen een elektrisch veld creëren. Een elektrisch veld ontstaat als tegengestelde ladingen gescheiden worden. De fabrikanten mengen de halfgeleidende materialen met andere materialen, zodat elke laag een positieve of negatieve lading heeft.

Zo ontstaat er dus een elektrisch veld tussen de 2 lagen. Als er dan een foton, van zonlicht, een elektron vrijmaakt, zal het elektrische veld deze elektron tussen de 2 lagen uitduwen.

Bruikbare energie

Elektriciteit

Dan zijn er nog een aantal andere componenten van de fotovoltaïsche cel die deze elektronen omzetten in bruikbare energie. Metalen conductieplaten aan de zijkanten van de cel vangen de elektronen op en sturen deze naar de draden. Nu stromen deze elektronen zoals elke andere bron van elektriciteit.